BLOG TENTANG : PENGERTIAN, MANFAAT, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA CARA, PETUNJUK DAN DO'A-DO'A

Tanda-Tanda Datangnya Hari Kiamat Menurut Rasulullah

Pertanyaan yang sering muncul adalah kapan datangnya hari kiamat?. Pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Qur’an surah Al-A’raaf ayat 187. Bawha kedatangan hari kiamat tidak ada sorang manusia pun yang tahu kecuali Allah. Walaupun kedatangannya  tidak dapat diketahui, namun kita wajib mempercayainya, bahwa hari akhirat itu akan datang. Berdasarkan keterangan-keterangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW, hari akhirat atau dikenal dengan hari kiamat tidak datang begitu saja, akan tetapi ada beberapa tanda-tanda yang muncul dipermukaan bumi ini yang menyebabkan datangnya hari kiamat antara lain
1.    Terpecahnya bulan 
sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 1
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
“Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.”
2.    Munculnya binatang yang berbicara dengan manusia.
Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an, Allah berfirman  surah An-Naml ayat 82
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan daabbah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat... Kami." (QS.An-Naml ayat 82)
3.    Kekacauan dan kejahatan semakin meningkat sehingga banyak terjadi pembunuhan seperti diceritakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan  oleh Muslim yang artinya sebagai berikut
“Kiamat tidak akan terjadi, kecuali hingga terjadi banyak hari” Apakah  hari itu ya Rasulullah?. Beliau menjawab “Bunuh membunuh”
4.    Turunnya Dajjal (orang pendusta)
 Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting dan matanya menonjol keluar seperti mirip dengan Abdul ‘Uzza bin Qathan. Barangsiapa di antara kalian yang melihatnya, maka hendaknya membacakan ayat-ayat pertama surah Al-Kahfi. Ia muncul di sebuah jalan yang terletak antara Syam dan Iraq, lalu membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, bertahanlah.
Kami bertanya: Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Baginda menjawab: Empat puluh hari. Sehari seperti setahun, sehari lagi seperti sebulan, sehari lagi seperti seminggu dan hari-hari yang lainnya sana seperti hari-hari yang biasa kamu alami. Kami berkata: Wahai Rasulullah, tentang satu hari yang sama seperti setahun, apakah kami cukup melakukan solat seperti hari biasa (lima kali sepanjang tahun)? Baginda menjawab: Tidak, akan tetapi perkirakanlah jarak waktunya.
Kami berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan perjalanan Dajjal di bumi? Baginda menjawab: Seperti hujan yang ditiup angin. Dajjal mendatangi sesuatu kaum dan mengajak mereka agar menjadi pengikutnya. Mereka pun beriman dengannya dan mahu menjadi pengikutnya. Saat itu juga Dajjal menyuruh awan untuk menurunkan hujan , maka turunlah hujan, dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanam-tanaman sehingga haiwan-haiwan peliharaan kaum tersebut bertambah besar, susunya bertambah banyak dan badannya bertambah gemuk.
Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain, dia mengajak mereka agar menjadi pengikutnya, tapi mereka menolak. Setelah Dajjal meninggalkan mereka, maka pada pagi harinya tanah mereka menjadi kering dan harta mereka musnah. Dajjal melewati tempat peninggalan yang lama, lalu berkata: Keluarkanlah harta yang terpendam di tanahmu! Maka keluarlah harta Qarun yang terpendam di dalamnya dan mengikuti Dajjal seperti lebah-lebah jantan yang mengikuti ratunya.
Setelah itu Dajjal memanggil seorang anak muda belia, lalu menebaskan pedangnya ke arah tubuh pemuda tersebut hingga terbelah menjadi dua dengan tepat sekali. Setelah pemuda itu dihidupkan kembali, Dajjal memanggilnya lagi dan mengajaknya agar menjadi pengikutnya. Sang pemuda hanya menghadap kepadanya dengan wajah yang tampak tegar dan ketawa. [Dalam hadith lain dikisahkan bahawa setelah pemuda itu dihidupkan, maka dia lebih yakin bahawa Dajjal itu pembohong yang besar lalu diberitahu kepada orang ramai akan siapa Dajjal. Pemuda itu akhirnya dicampakkan ke dalam kobaran api yang disangkakan oleh pengikut Dajjal adalah neraka, padahal pemuda itu masuk syurga].
5.    Terbitnya matahari dari sebelah barat
6.    Munculnya ya’juj dan Ma’juj

Ya’juj Ma’juj dikenal di Al-Qur’an sebagai seseorang, negara, ataupun kumpulan orang yang muncul ketika hari kiamat sudah akan tiba. Mereka nanti akan muncul dari penjara yang selama ini tidak terlihat oleh mata telanjang dan akan menebarkan kejahatan di manapun mereka bepergian. Nantinya, lawan sepadan mereka adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dengan bantuan Allah akan menghabisi Ya’juj dan Ma’juj serta seluruh anak buahnya.
Ya’juj dan Ma’juj ternyata tidak hanya dikenal oleh umat-umat Muslim lewat Al-Qur’an, tapi ternyata di Perjanjian Lama nama ini juga muncul dan begitu juga umat Yahudi meyakini bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Ya’juj dan Ma’juj yang mereka (baik umat Kristiani dan Yahudi) kenal dengan nama Gog dan Magog.
Banyak orang yang sudah mencoba membuat analisa mendalam mengenai pertanyaan “misteri Ya’juj dan Ma’juj, siapakah mereka?” tapi belum ada yang benar-benar bisa mengetahuinya. Hal ini terjadi karena di berbagai literatur tidak jelas apakah Ya’juj dan Ma’juj merupakan nama orang, kelompok orang, atau tempat, karena di alkitab penyebutan Gog dan Magog sendiri bisa berubah-ubah artinya, sementara Islam menggambarkan Ya’juj dan Ma’juj sebagai sekelompok orang yang senang menyebarkan kejahatan di dunia, dan biasanya menyerang secara bersamaan layaknya sungai yang mengalir deras dari atas gunung.
7.    Turunnya Nabi Isa
Turunnya Nabi Isa tidak lain adalah untuk memberantas semua kejahatan yang dilakukan oleh yujaj dan ma’juj, dan dia diturunan oleh Allah di Manarah Baidha yang terletak disebelah timur kota Damaskus dengan memakai dua pakaian yang dicelup. Dia meletakkan tangannya di celah-celah sayap dua malaikat. Jika Isa menundukkan kepalanya, maka titik-titik air jatuh darinya dan apabila mengangkat tegak kepalanya, maka bercucurlah air darinya seperti butir-butir mutiara yang jatuh.
Dan mengenai tanda-tanda hari kiamat tersebut, disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bin Asid Al-Giffaari yang artinya sebagai berikut “
“Rasulullah SAW menegok kami setelah kami berbincang-bincang, seraya bertanya, “Apakah yang sedang kalian perbincangkan ?” jawab para sahabat, “Kami sedang berbincang-bincang mengenai hari kiamat”. Beliau bersabda, “ Kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 macam tanda :
1.    Ada dukhan / asap tebal atau kabut menyelimuti bumi
2.    Dajjal si penipu besar
3.    Dabbah/binatang melata
4.    Matahai terbit dibarat
5.    Turunnya Isa anak Maryam
6.    Ya’juj dan Ma’juj
7.    Gerhana di timur
8.    Gerhana di barat
9.    Gerhana di jazirah Arab
10.    Api menyala di Yaman menghalau umat manusia ke Mahsyar/tempat berkumpul
Tanda-Tanda Datangnya Hari Kiamat Menurut Rasulullah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ilmusaudara.com

0 comments:

Post a Comment