BLOG TENTANG : PENGERTIAN, MANFAAT, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA CARA, PETUNJUK DAN DO'A-DO'A

Makna Ma'rifat Kepada Allah

Dalam ilmu tasawwuf salah dari cara mendekatkan diri kepada Allah selain dari hakikat, tarekat, maka makrifat adalah jalan untuk menjadi seorang shufi. Ma'rifat itu merupakan tujuan pokok, yakni mengenal Allah yang sebenar-benarnya, dan ma'rifat mempunyai sambungan lansung dengat hakekat.
Taftazany dalam kitab "syarhul Maqasid" Apabila ia seorang telah mencapai tujuan terakhir dalam pekerjaan suluknya ilalladan fillah, maka pasti iaakan tenggelam dalam lautan tauhid dari irfan, sehingga zatnya selalu dalam pengawasan zat Tuhan. Dan ketika orang itu tersebut fana dan lenyap dalam suatu keadaan "Masiwallah" apa yang bersifat bukan Allah. Dan ia tidak melihat wujud dalam alam ini kecuali Allah.
Dalam pada ini, Gazali menerangkan  ketika orang mengira bahwa Al-Qazali telah wusul atau mencapai tujuan yang terakhir kederajat yang begitu dekat kepada Tuhan, maka Al-Gazali berkata : "Barang siapa mengalaminya, hanya akan dapat mengatakan bahwa itu suatu hal yang tak dapat di terangkan, indah, utama dan jangan lagi bertanya..
Selanjutnya Imam Al-Gazali  menerangkan bahwa " Hatilah yang mencapai hakekat sebagaimana yang ditulis pada Lauhin Mahfud, yaitu hati yang sudah bersih dan murni. Alhasil tempat untuk melihat dan Ma'rifat Allah ialah"hati".
Demikianlah makna Ma.rifat yang kami kutip dari buku Kunci Memahami Ilmu Tasawwuf" oleh DR.Mustafa Zahri semoga bermamfaat.
Makna Ma'rifat Kepada Allah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ilmusaudara.com

0 comments:

Post a Comment