BLOG TENTANG : PENGERTIAN, MANFAAT, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA CARA, PETUNJUK DAN DO'A-DO'A

Rahasia Dibalik Nama Allah


Rahasia Dibalik Nama Allah - Kita ketahui bahwa Allah menciptakan jagad raya inidengan segala isinya relah memiliki nama yang berjumlah 99, yang nama-nama itu bukan sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataan bagi yang diberi nama. Yang nama itu disebut Asmaul Husna, yang mana bila nama-nama itu kita sebut, mempunyai pengaruh dan mamfaat yang besar lagi menakjubkan terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan dan bagi orang yang melakukan pekerjaan itu dan itulah rahasia yang terkandung dibalik nama-nama Allah. Yang tiap-tiap nama mempunyai khasiat yang dapat kita jadikansebagai pengaduan akan maksud dan tujuan kita, yang pada pokoknya untuk kesejahteraan hidup kita didunia dan diakhirat. Oleh karena itu dibawah ini kami akan mengutarakan nama-nama Allah dan rahasia dibalik nama tersebut .

Asmaaul Husnaa dan khasiat-kasiatnya.

1.    “Allah

Allah adalah nama Ismud Dzat yang mempunyai arti meliputi seluruh pengertian yang terkandung didalam seluruh nama-namaNya dan barang siapa yang membacanya “Yaa Allah” sebanyak 500 kali pada setiap malam, terutama pada tengah malam sepertiga malam terakhir setelah mengerjakan sholat tahajjud, InsyaAllah apa yang menjadi hajat dalam waktu dekat akan berhasil.

2.    Arrahman

Artinya yang Maha Pengasih, barang siapa yang menbaca "Yaa Rahman" sebanyak 300 kali pada setiap selesai sholat fardhu, Insya Allah hatinya akan diberi ketenangan, dari sifat lupa dan kegugupan.

3.    Arrahim

Artinya Yang Maha Penyayang. Barang siapa yang membaca " Yaa Rahim" sebanyak 300 kali setiap hari secara rutin. Insya Allah akan diberikan daya tarik yang kuat, sehingga banyak orang yang menaruh rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan bila kebetulan berhadapan dengan lawan/musuh akan segera menjadi lunak hatinya, lantaran hatinya berbalik menaruh rasa kasih sayang.

4.    Al-Maliku

Artinya Yang Menguasai Segala-galanya. Barang siapa yang membaca “Yaa Maliku” sebanyak 133 kali pada setiap pagi dan sore sehabis sholat subuh dan magrib, maka Allah akan menjamin akan dimudahkan segala usahanya sehingga apapun yang dilakukannya akan mendatangkan berkah keberuntungan.

5.    Al-Quddusu

Artinya Yang Maha Suci. Barang siapa yang membaca “Yaa Qudduusu” sebanyak 100 kali secara ritun setelah tergelincir mata hari. Insya Allah akan dijauhkan dari segala macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin seperti riya’, sombong, dengki dan sebagainya. Sehingga ia menjadi orang yang paling disegani oleh orang banyak
.
6.    Assalamu

Artinya Yang Menjamin Keselamatan Seluruh Alam. Barang siapa yang membaca “ YaaSalamu” sebanyak 141 kali secara rutin pada seriap hari. Insya Allah jasmani dan rohaninya terjaga dari berbagai macam penyakit, diberi keselamatan dari segala bencana dan musibah, sehingga ia menjadi orang yang bahagia hidupnya.

7.    Al Mu’Minu

Artinya Yang Mengamankan Semua Makhluk-Nya. Barang siapa membaca  “Yaa Mu’minu” sebanyak 133 kali secara rutin setiap selesai sholat fardhu. Insya Allah seluruh keluarga dan harta kekayaannya akan dipelihara dari segala macam bencana dan pencurian.

8.    Al-Muhaiminu

Artinya Yang Maha Tahu. Barang siapa membaca “Yaa Muhaeminu” sebanyak 145 kali pada setiap selesai sholat isya secara rutin. Insya Allah hatinya bisa menjadi tenang dari segala macam keruwetan, sehingga ia menjadi tenang hidupnya, disamping ia mudah menerima pelajaran.

9.    Al-‘Aziizu

Artinya Yang Maha Perkasa. Barang siapa yang membaca “Ya ‘Aziizu” sebanyak 70 kali pada setiap selesai sholat subuhdan sholat magrib. Insya Allah segala macam kesulitannya akan mendapat pertolongan, menjadi orang yang mulia, disegani oleh semua orang.

10.    Al-Jabbaaru

Artinya Yang Maha Memaksa Menurut KehendakNya.  Siapa yang membaca “Yaa Jabbaaru” sebanyak 700 kali secara rutin. insyaAllah bila berhadapan dengan musuh/lawan, mereka akan bertekuk lutut dihadapannya dan tidakberani melawan.

11.    Al-Mutakabbiru

Artinya Yang Memiliki Eagungan dan Kesombongan. Barang siapa membaca " Yaa Mutakabbiru” sebanyak 300 kali secara rutin. insyaAllah akan berwibawa dihadapan musuh, sehingga musuh menjadi patuh kepadanya dan bahkan bisa menjadi pembantunya yang setia.
12.    Al-Khaaliqu

Artinya  Yang Maha Pencipta. Barang siapa membaca “Yaa Khaaliqu” sebanyak-banyaknya, menurut hitungan yang dikehendaki. insyaAllah akan diberi kecerdasan berfikir, mudah menerima pelajarandan tiada merasa kesulitan dalam menerima persoalan serta terampil dalam segala hal.
13.    Al-baariu

Artinya  Yang Menjadikan Segala Sesuatu. Barang siapa yang membaca “Yaa- Baariu” sebanyak 133 kali selama 7 hari berturut-turut. InsyaAllah setiap mendapat kesukaran hidupnya akan segera teratasi, disamping itu dijauhkan dari segalamacam penyakit.

14.    Al-Mushawwiru

Artinya Yang Memberi Segala Bentuk. Barang siapa yang membaca Yaa Mushowwiru” sebanyak 21 kali selama 7 hari berturut-turut dengan dibarengi berpuasa selama 7 hari berturut-turut, maka bila ada istri/suami yang ingin mempunyai anak, InsyaAllah akan segera dikaruniai anak yang sholeh, berbakti kepada kedua orang tua.

15.    Al-Gaffur

Artinya Yang Maha Pemberi Ampun. Barang siapa yang membiasakan membaca “Yaa Gaffur” sebanyak-banyaknya pada setiap selesai sholat fardhu, maka Allah akan member ampun padanya dari dosa-dosanya, selain dosa terhadapa sesame manusia.

16.    Al-Qahhaaru

Artinya Yang Maha Memaksa. Barang siapa yang membiasakan membaca “Yaa Qahhaaru” sebanyak-banyaknya setiap selesai sholat fardhu. Insya Allah hatinya dijaga dari sifat kerakusan terhadap keindahan dunia yang sifatnya sementara, disamping itu ia akan disegani oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan.

17.    Al-wahhabu

Artinya Yang Maha Memberi. Barang siapa membaca “Yaa Wahhaabu” sebanyak 300 kali setiap selesai sholat fardhu, maka Allah akan menjauhkan kesempatan hidup, dimudahkan jalan rizkinya sehingga ia tidak pernah mengalami kemiskinan selama hidupnya.

18.    Ar-Razzaaqu

Artinya Yang Maha Memberi Rezki. Barang siapa membacar “Yaa Razzaaqu” sebanyak-banyaknya seberapa ia mau pada setiap hari sehabis sholat subuh. insyaAllah akan dimudahkan jalan rezkinya, sehingga apapun usahanya tidak akan mendapat kesulitan dan bahkan selalu membawa keberhasilan dan keberuntungan.

19.    Al-fattaahu

Artinya Yang Maha Membuka. Barang siapa membaca “Yaa Fattaahu” 99 kali pada setiap selesai sholat subuh seraya meletakkaan kedua telapak tangan di atas dada. Insya Allah hatinya bisa menjadi bercahaya, dijauhkan dari kesenangan dunia dan dimudshksn segala macam urusannya.

20.    Al-‘Aliimu

Artinya Yang Maha Mengetahui. Barang siapa membaca “Yaa ‘aliimu” secara rutin sebanyak 100 kali setiap selesai  sholat subuh. Insya Allah akan diberi ilmu ma’rifat yang sempurna.

InsyaAllah lanjut di tulisan berikutnya
Rahasia Dibalik Nama Allah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ilmusaudara.com

0 comments:

Post a Comment