BLOG TENTANG : PENGERTIAN, MANFAAT, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA CARA, PETUNJUK DAN DO'A-DO'A

Surah Yassin Ayat 20 - 32 Lengkap Terjemahan dan Tafsirnya

Surah Yassin Ayat 20 - 32

(Pentafsiran ayat ayat 20 - 25)

Inilah sambutan dari hati-hati yang tertutup dari da’wah para rasul. Itulah contoh hati yang dibicarakan oleh surah ini dalam pusingannya yang pertama dan itulah gambaran contoh yang wujud di alam kenyataan. Adapun contoh orang yang mengikut al-Quran dan takut kepada Allah walaupun ia tidak melihat-Nya, maka dia mempunyai cara bentindak dan cara menyambut da’wah yang berlainan pula:

( وَجَاء مِنْ َأْقصَى اْلمَدِينَةِ رَجُ ٌ ل يَسْعَى قَا َ ل يَا َقوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ( 20
20. “Dan datanglah seorang lelaki dari daerah pedalaman negeri itu, lalu dia berseru: Wahai kaumku! Ikutilah para rasul.”
( اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسَْألُكُمْ َأجْرًا وَهُم مُّهْتَدُو َ ن ( 21
21. “Ikutilah mereka yang tidak meminta dari kamu sebarang upah dan mereka pula adalah orang orang yang mendapat hidayat.”
( وَمَا لِي َ لا َأعْبُدُ الَّذِي َف َ طرَنِي وَإَِليْهِ تُرْجَعُو َ ن ( 22
22. “Mengapa pula aku tidak patut menyembah Tuhan yang telah
menciptakanku dan kepada-Nya sekalian kamu akan dikembalikan.
َأَأتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهًَة إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيًْئا وَ َ لا  يُنقِ ُ ذونِ ( 23
23. “Apakah wajar bagiku menyembah tuhan-tuhan yang lain, sedangkan jika Tuhan Yang Maha Penyayang itu mahu menimpakan sesuatu bala bencana ke atasku, nescaya mereka tidak dapat menolongku sedikit pun dan tidak pula dapat menyelamatkanku.”
( إِنِّي إًِذا لَّفِي ضَ َ لالٍ مُّبِينٍ ( 24
24. “Sesungguhnya aku — jika aku berbuat demikian — berada di dalam kesesatan yang amat jelas.”
( إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ َفاسْمَعُونِ ( 25

25. “Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Oleh itu dengarlah nasihatku.”
Itulah sambutan fitrah yang sihat kepada da’wah yang benar dan lurus, mudah dan hangat. Itulah fahaman yang lurus dan sambutan terhadap nada pernyataan yang kuat yang menjelaskan kebenaran yang begitu nyata.

Lelaki ini telah mendengar da’wah dan terus menyambutnya setelah  dia melihat dalil-dalil yang benar dan logis. Apabila hatinya merasakan hakikat iman, maka hakikat inipun bergerak di dalam hatinya dan dia tidak dapat lagi mendiamkan dirinya. Dia tidak dapat lagi duduk di rumahnya apabila ia melihat kesesatan, kekufuran dan kejahatan di sekelilingnya. Dia terus keluar mendapatkan kaumnya membawa keimanan yang terpacak di dalam hati dan bergerak dalam perasaannya, sedangkan kaumnya mendustakan para rasul dan mengancam mereka. Dia datang mendapatkan mereka dari daerah pedalaman negeri itu untuk melaksanakan kewajipannya, iaitu untuk menyeru kaumnya kepada kebenaran dan menghalangkan mereka dari melakukan kezaliman dan pencerobohan terhadap para rasul  yang hampir-hampir dilakukan mereka.

Orang ini nampaknya bukanlah seorang yang mempunyai pangkat dan kuasa dan bukan pula seorang yang disegani di kalangan kaumnya atau mempunyai keluarga yang kuat di belakangnya, tetapi ‘aqidah yang hidup di dalam hati nuraninya itulah yang mendorongnya datang dari daerah pedalaman negeri itu.

وَجَاء مِنْ َأْقصَى اْلمَدِينَةِ رَجُ ٌ ل يَسْعَى قَا َ ل يَا َقوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ( 20 ) اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسَْألُكُمْ َأجْرًا وَهُم مُّهْتَدُو َ ن ( 21

20 - 21. “Lalu berseru: Wahai kaumku! Ikutilah para rasul, ikutilah mereka yang tidak meminta dari kamu sebarang upah dan mereka pula adalah orang yang mendapat hidayat.”

Yakni orang yang berda’wah seperti ini tanpa meminta upah dan mencari keuntungan adalah orang yang benar. Jika tidak, apakah yang membuat dia sanggup bersusah payah andainya tidak kerana semata-mata menjunjung perintah dari Allah? Apakah yang mendorong mereka memikul tugas da’wah? Dan menghadapi manusia dengan ‘aqidah yang berlainan dari ‘aqidah yang dipegang mereka? Dan sanggup mendedahkan diri mereka kepada gangguan tindakan jahat, ejekan dan penindasan mereka, sedangkan dia tidak mendapat apa-apa hasil dan tidak pula meminta apa-apa upah dari mereka?

( اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسَْألُكُمْ َأجْرًا وَهُم مُّهْتَدُو َ ن ( 21

21. “Ikutilah mereka yang tidak meminta dari kamu sebarang upah dan mereka pula adalah orang-orang yang mendapat hidayat.”

Tanda mereka mendapat hidayah itu amat jelas dapat dilihat pada tabiat da’wah mereka, iaitu mereka menyeru manusia supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan mengikut jalan yang terang. Mereka menyeru kepada satu aqidah yang tidak ada di dalamnya sebarang khurafat dan
kesamaran, dan mereka mendapat hidayat ke jalan yang lurus. Kemudian lelaki itu kembali menceritakan kepada mereka tentang dirinya dan sebab-sebab mengapa dia beriman:

( وَمَا لِي َ لا َأعْبُدُ الَّذِي َف َ طرَنِي وَإَِليْهِ تُرْجَعُو َ ن ( 22
22. “Mengapa pula aku tidak patut menyembah Tuhan yang telah  menciptakanku dan kepada-Nya sekalian kamu akan dikembalikan.”

َأَأتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهًَة إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيًْئا وَ َ لا   يُنقِ ُ ذونِ ( 23
23. “Apakah wajar bagiku menyembah tuhan-tuhan yang lain, sedangkan jika Tuhan Yang Maha Penyayang itu mahu menimpakan sesuatu bala bencana ke atasku, nescaya mereka tidak dapat menolongku sedikit pun dan tidak pula dapat menyelamatkanku.”

( إِنِّي إًِذا لَّفِي ضَ َ لالٍ مُّبِينٍ ( 24
24. “Sesungguhnya aku — jika aku berbuat demikian — berada di dalam kesesatan yang amat jelas.”
Itulah pertanyaan yang terbit dari fitrah yang mengakui adanya Khaliq yang menjadi punca kewujudannya.

( وَمَا لِي َ لا َأعْبُدُ الَّذِي َف َ طرَنِي وَإَِليْهِ تُرْجَعُو َ ن ( 22
22. “Mengapa pula aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku?”

Mengapa aku seharusnya menyeleweng dari jalan yang tabi’i ini yang mula-mula sekali terlintas di dalam jiwa? Fitrah manusia tertarik kepada Pencipta yang menjadikannya. Dia tidak akan menyeleweng darinya melainkan dengan dorongan yang lain yang bertentangan dengan fitrahnya, dia tidak akan membelok ke lain melainkan dengan pengaruh yang lain yang bukan dari tabiatnya. Dari awal lagi ia bertawajjuh kepada Allah Yang Maha Pencipta. Itulah pusat tawajjuh yang tidak memerlukan kepada mana-mana unsur yang luar dari tabiat dan tarikan semulajadi jiwanya. Lelaki yang beriman ini merasakan semua hakikat ini di lubuk hatinya. Oleh sebab itulah dia mengeluarkan kata-katanya yang amat jelas dan lurus tanpa berpurapura, berbelit-belit dan tanpa bersimpul-simpul. Dia juga merasa dan sedar dengan fitrahnya yang benar dan bersih bahawa seluruh makhluk itu pada akhirnya akan kembali kepada Khaliqnya sebagaimana segala sesuatu itu pulang kepada asalnya:

( وَإَِليْهِ تُرْجَعُو َ ن ( 22
22. “Dan kepada-Nya kamu sekalian dikembalikan.”

Dia bertanya: Mengapakah aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan Dialah yang menjadi titik kembalinya seluruh makhluk?  Dia memperkatakan tentang perkembalian mereka kepada Allah yang juga menciptakan mereka. Oleh itu dia berhak menyembah-Nya. Kemudian lelaki ini menyebut satu cara hidup yang lain yang bententangan dengan cara hidup fitrah yang lurus dan memandangnya sebagai suatu kesesatan yang begitu ketara:

َأَأتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهًَة إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيًْئا وَ َ لا يُنقِ ُ ذونِ ( 23
23. “Apakah wajar bagiku menyembah tuhan-tuhan yang lain, sedangkanjika Tuhan Yang Rahman itu mahu menimpakan sesuatu bala bencana ke atasku, nescaya mereka tidak dapat menolongku sedikit pun dan tidak pula dapat menyelamatkanku.”

Siapakah lagi yang lebih sesat dari orang yang meninggalkan logik fitrah yang menyeru makhluk supaya menyembah Penciptanya, lalu dia menyeleweng kepada menyembah yang lain dari Allah Pencipta tanpa sesuatu keperluan dan dorongan? Siapakah lagi yang lebih sesat dari orang yang menyeleweng dari Allah Pencipta kepada Tuhan-tuhan yang lemah yang tidak berkuasa melindungi mereka dari bala bencana apabila Allah berkehendak menimpakan bala bencana ke atas mereka dengan sebab penyelewengan dan kesesatannya?

( إِنِّي إًِذا لَّفِي ضَ َ لالٍ مُّبِينٍ ( 24
24. “Sesungguhnya aku jika aku berbuat demikian — berada di dalam kesesatan yang amat jelas.”
Kini lelaki yang bercakap dengan lidah fitrah yang benar dan jelas itu menyatakan keputusannya yang akhir di hadapan kaumnya yang telah

mendustakan para rasul dan mengancam keselamatan mereka, kerana suara fitrah di dalam hatinya lebih kuat dari segala pendustaan dan ancaman

( إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ َفاسْمَعُونِ ( 25
25. “Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Oleh itu dengarlah nasihatku.”

Demikianlah dia melahirkan pengakuan imannya yang yakin dan tenang dan menjadikan mereka sebagai saksi-saksi di atas keimanannya itu. Dia menyarankan kepada mereka supaya membuat pengakuan beriman sepertinya atau menyarankan bahawa dia tidak mempedulikan apa yang akan dikatakan mereka.

(Pentafsiran ayat-ayat 26-27)

Cara penceritaan kisah ini menyarankan bahawa penduduk negeri itu tanpa berlengah-lengah lagi telah membunuh lelaki itu walaupun tidak sedikit pun disebutkan secara terus terang, malah tirai dilabuhkan begitu sahaja menamatkan kisah dunia dengan segala isinya dan menamatkan kisah kaum itu, kemudian tirai diangkatkan kembali dan tiba-tiba kita melihat lelaki yang syahid itu telah berada di alam Akhirat dan melihat  penghormatan yang disediakan Allah untuknya, iaitu penghormatan yang layak dengan darjah seorang Mu’min yang berani, ikhlas dan gugur syahid:

( قِي َ ل ادْخُلِ الْجَنََّة َقا َ ل يَا َليْتَ َقوْمِي يَعْلَمُو َ ن ( 26
26. “(Setelah dia dibunuh) dia dipersilakan malaikat: Masuklah ke dalam Syurga. Lalu dia berkata: Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui.”

( بِمَا َ غَفرَ لِي رَبِّي وَجَعََلنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ( 27
27. “Limpah keampunan yang dikurniakan Tuhanku kepadaku dan menjadikanku dalam golongan para hamba yang dimuliakanNya.”

Hidup dunia adalah berhubung dengan hidup Akhirat dan kita melihat bahawa kematian itu hanya suatu perpindahan dari alam fana kepada alam baqa, dan ia merupakan satu hayunan langkah yang menyelamatkan lelaki yang Mu’min itu dari kesempitan bumi kepada keluasan Syurga, dari pencerobohan kebatilan kepada ketenteraman kebenaran, dari ancaman kezaliman kepada keselamatan ni’mat dan dari
gelap-gelita jahiliyah kepada cahaya keyakinan.

(Pentafsiran ayat-ayat 28 - 29)

Inilah balasan orang yang beriman. Adapun balasan orang yang melakukan kezaliman dan keterlaluan, maka kepada Allah balasan itu adalah lebih mudah dari mengirimkan bala tentera malaikat untuk menghancurkan mereka, kerana mereka terlalu lemah:

( وَمَا َأنزَْلنَا عََلى َقوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا ُ كنَّا مُترِلِينَ ( 28
28. “(Dan sesudah itu) Kami tidak menurunkan sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan kaumnya dan Kami tidak pula perlu menurunkan pasukan itu.”

( إِن َ كانَتْ إِلاَّ صَيْحًَة وَاحِدًَة َفإَِذا هُمْ خَامِدُو َ ن ( 29
29. “Tiada (suatu yang diperlukan) melainkan hanya satu pekikan sahaja, maka seluruh mereka mati sunyi sepi.”

Al-Qur’an tidak menerangkan dengan panjang lebar tentang bentuk kebinasaan yang menimpa kaum itu, kerana memperkecilkan taraf kedudukan mereka. Hanya dengan satu pekikan sahaja seluruh mereka binasa dan mati. Kemudian tirai pun dilabuhkan menutup pemandangan  kesudahan yang amat malang dan hina.

(Kumpulan ayat-ayat 30 - 68)

( يَا حَسْرًَة عََلى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ َ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ( 30
30. Alangkah besarnya penyesalan yang menimpa hamba-hamba-Ku yang menentang rasul. Tiada seorang rasul yang datang kepada mereka melainkan mereka ejekannya.

( َأَلمْ يَرَوْا َ كمْ َأهَْل ْ كنَا َقبَْلهُم مِّنْ اْلُقرُونِ َأنَّهُمْ إَِليْهِمْ َ لا يَرْجِعُو َ ن ( 31
31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah Kami binasakannya dan mereka tidak lagi pulang kepada mereka (di dunia)?

( وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُو َ ن ( 32

32. Dan setiap orang dari mereka pasti akan dihadirkan di hadapan Kami.

 وَآيٌَة لَّهُمُ اْلَأرْضُ الْمَيْتَةُ َأحْيَيْنَاهَا وََأخْرَجْنَا مِنْهَا حَ
با َفمِنْهُ يَْأ ُ كُلو َ ن
33. Dan satu bukti yang terang untuk renungan mereka ialah kejadian bumi yang mati. Kami telah hidupkan bumi itu (dengan tumbuhtumbuhan) dan Kami keluarkan darinya biji-bijian dan darinya juga mereka mendapat makanan.

( وَجَعَْلنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وََأعْنَابٍ وََفجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ ( 34
34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami alirkan padanya matair matair.
( لِيَأْكُلُوا مِن َثمَرِهِ وَمَا عَمَِلتْهُ َأيْدِيهِمْ َأَفَلا يَشْ ُ كرُو َ ن ( 35
35. Supaya mereka dapat memakan hasil-hasil buah-buahannya dan hasil hasil dari apa yang diusahakan tangan mereka. Mengapakah mereka tidak bersyukur?

سُبْحَا َ ن الَّذِي خََلقَ الْأَزْوَاجَ ُ كلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ اْلَأرْضُ وَمِنْ َأنفُسِهِمْ وَمِمَّا َلا يَعْلَمُو َ ن

36. Maha Sucilah Allah yang telah menjadikan seluruh makhluk secara berpasang-pasangan, iaitu dari tumbuh-tumbuhan di bumi dan diri mereka sendiri, juga kejadian-kejadian yang lain yang tidak diketahui mereka.

( وَآيٌَة لَّهُمْ اللَّيْ ُ ل نَسَْلخُ مِنْهُ النَّهَارَ َفإَِذا هُم مُّظْلِمُو َ ن ( 37
37. Dan satu lagi bukti yang terang untuk renungan mereka ialah kejadian malam; Kami hapuskan siang tiba-tiba seluruh mereka berada dalam gelapgelita.

( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتََقرٍّ لَّهَا َذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ اْلعَلِيمِ ( 38
38. Juga perjalanan matahari yang berlari ke tempat perhentiannya. Itulah perencanaan yang telah diaturkan Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui.

( وَالَْقمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِ َ ل حَتَّى عَادَ َ كاْلعُرْجُونِ الَْقدِيمِ ( 39

39. Juga perjalanan bulan Kami aturkan perjalanannya beredar melalui beberapa peringkat perkembangan dan pada akhirnya ia kembali ke peringkat awalnya dengan bentuk melengkung seperti tandan tamar yang tua.

َلا الشَّمْسُ يَنبَغِي َلهَا َأن تُدْرِكَ الَْقمَرَ وََلا اللَّيْ ُ ل سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي َفَلكٍ  يَسْبَحُو َ ن ( 40
40. (Dengan peraturan itu ) matahari tidak mungkin mengejar bulan dan malam tidak mungkin mendahului siang. Tiap-tiap satunya terapung apung beredar di tempat peredaran masing-masing.

( وَآيٌَة لَّهُمْ َأنَّا حَمَْلنَا ُذرِّيَّتَهُمْ فِي اْلُفْلكِ الْمَشْحُونِ ( 41
41. Dan satu lagi bukti yang terang untuk renungan mereka ialah Kami telah mengangkut zuriat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh sarat.

( وَخََل ْ قنَا َلهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُو َ ن ( 42
42. Begitu juga kami ciptakan untuk mereka kenderaan-kenderaan lain yang sama sepertinya yang dapat dinaiki mereka.

( وَإِن نَّشَْأ نُغْرِْقهُمْ َفَلا صَرِيخَ َلهُمْ وََلا هُمْ يُنقَ ُ ذو َ ن ( 43
43. Dan jika Kami kehendaki nescaya Kami menenggelamkan mereka dan (ketika itu) tiada siapa yang berkuasa menolong mereka dan tidak pula mereka dapat diselamatkan.

( إِلَّا رَحْمًَة مِّنَّا وَمَتَاعًا إَِلى حِينٍ ( 44
44. Melainkan dengan rahmat dan keni’matan hidup dari limpah kurnia Kami hingga ke satu masa yang tertentu.

( وَإَِذا قِي َ ل َلهُمُ اتَُّقوا مَا بَيْنَ َأيْدِي ُ كمْ وَمَا خَْلَف ُ كمْ َلعَلَّكُمْ تُرْحَمُو َ ن ( 45
45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Jagalah diri kamu (dari puncapunca kemurkaan Allah yang ada) di hadapan kamu supaya kamu  dirahmati Allah (mereka tidak menghiraukannya).

( وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا َ كانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ( 46
46. Dan tiada suatu ayat dari ayat-ayat Allah yang sampai kepada mereka melainkan mereka terus berpaling darinya.

وَإَِذا قِي َ ل َلهُمْ َأنفُِقوا مِمَّا رَزََق ُ كمْ اللَّهُ قَا َ ل الَّذِينَ َ كَفرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا َأنُطْعِمُ مَن لَّوْ  يَشَاء اللَّهُ َأطْعَمَهُ إِ ْ ن َأنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 
47. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Dermakanlah sebahagian rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada kamu, maka mereka yang kafir berkata kepada mereka yang beriman: Apakah wajar bagi kami memberi makan kepada mereka (fakir miskin) sedangkan jika Allah kehendaki tentulah Dia sendiri akan memberi makan kepada mereka? Kamu sebenarnya berada di dalam kesesatan yang amat nyata.

( وَيَقُوُلو َ ن مَتَى هَ َ ذا اْلوَعْدُ إِن ُ كنتُمْ صَادِقِينَ ( 48
48. Dan mereka bertanya: Bilakah Qiamat yang dijanjikan ini jika kamu bercakap benar?

( مَا يَن ُ ظرُو َ ن إِلَّا صَيْحًَة وَاحِدًَة تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُو َ ن ( 49
49. Sebenarnya mereka hanya menunggu satu pekikan sahaja yang akan membinasakan mereka, sedangkan mereka ketika itu sedang leka bertengkar.

( َفَلا يَسْتَطِيعُو َ ن تَوْصِيًَة وََلا إَِلى َأهْلِهِمْ يَرْجِعُو َ ن ( 50
50. Kerana itu mereka tidak sempat meninggalkan pesanan dan tidak sempat kembali mendapatkan keluarga mereka.

( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ َفإَِذا هُم مِّنَ اْلَأجْدَاثِ إَِلى رَبِّهِمْ يَنسُِلو َ ن ( 51
51. Dan apabila sangkakala (kedua) ditiupkan, maka seluruh mereka mendadak keluar dari kubur-kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka.

( َقاُلوا يَا وَيَْلنَا مَن بَعََثنَا مِن مَّرَْقدِنَا هَ َ ذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَُلو َ ن ( 52
52. Mereka berkata: Alangkah celakanya nasib kami! Siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Inilah kebangkitan (hari) yang dijanjikan Tuhan Yang Maha Penyayang dan amat benarlah sekalian
rasul itu.
( إِن َ كانَتْ إِلَّا صَيْحًَة وَاحِدًَة َفإَِذا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُو َ ن ( 53
53. Hanya dengan satu pekikan sahaja tiba-tiba seluruh mereka dihadirkan di hadapan Kami.

( فَالْيَوْمَ َلا تُظَْلمُ نَفْسٌ شَيًْئا وََلا تُجْزَوْ َ ن إِلَّا مَا ُ كنتُمْ تَعْمَُلو َ ن ( 54
54. Pada hari ini setiap orang tidak akan dianiayai sedikit pun dan kamu tidak akan dibalas melainkan menurut amalan yang dilakukan kamu.

( إِنَّ َأصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ َفاكِهُو َ ن ( 55
55. Sesungguhnya penduduk Syurga pada hari ini berada dalam kesibukan meni’mati pelbagai keni’matan.

( هُمْ وََأزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عََلى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُو َ ن ( 56
56. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di bawah naungan yang teduh dan bersandar di atas takhta.

( َلهُمْ فِيهَا فَاكِهٌَة وََلهُم مَّا يَدَّعُو َ ن ( 57
57. Di dalam Syurga mereka dihidangkan berbagai-bagai buah-buahan dan mereka memperolehi apa sahaja yang diidami mereka.

( سَلَامٌ َقوًْلا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ( 58
58. (Mereka menerima) ucapan selamat sejahtera dari Tuhan Yang Maha Pengasih

( وَامْتَازُوا الْيَوْمَ َأيُّهَا اْلمُجْرِمُو َ ن ( 59
59. Kemudian diperintahkan kepada mereka: Pada hari ini asingkan diri kamu (dari orang-orang Mu’min), wahai orang-orang yang berdosa!

( َأَلمْ َأعْهَدْ إَِليْ ُ كمْ يَا بَنِي آدَمَ َأن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَا َ ن إِنَّهُ َل ُ كمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ( 60

60. Wahai anak-anak Adam! Tidakkah Aku telah perintah kepada kamu supaya kamu jangan menyembah syaitan? Kerana syaitan itu musuh kamu yang amat nyata.

( وََأنْ اعْبُدُونِي هَ َ ذا صِرَا ٌ ط مُّسْتَقِيمٌ ( 61
61. Dan supaya kamu menyembahKu. Inilah jalan yang lurus.

( وََلَقدْ َأضَلَّ مِن ُ كمْ جِبِلًّا َ كثِيرًا َأَفَلمْ تَ ُ كونُوا تَعْقُِلو َ ن ( 62
62. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebilangan yang amat ramai dari kamu. Apakah tidak kamu berfikir?

( هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي ُ كنتُمْ تُوعَدُو َ ن ( 63
63. (Kemudian mereka ditunjukkan): Inilah Neraka Jahannam yang telah diancamkan kepada kamu.

( اصَْلوْهَا الْيَوْمَ بِمَا ُ كنتُمْ تَكُْفرُو َ ن ( 64
64. Rasakanlah bakarannya pada hari ini dengan sebab kekufuran yang dilakukan kamu.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عََلى َأفْوَاهِهِمْ وَتُ َ كلِّمُنَا َأيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ َأرْجُلُهُمْ بِمَا َ كانُوا يَكْسِبُو َ ن

65. Pada hari itu Kami tutupkan mulut mereka dan membiarkan tangan mereka memberi keterangan kepada Kami dan membiarkan kaki mereka menjadi saksi terhadap segala apa yang dilakukan mereka.

( وََلوْ نَشَاء َل َ طمَسْنَا عََلى َأعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَا َ ط َفَأنَّى يُبْصِرُو َ ن ( 66
66. (Pada hari ini) jika Kami kehendaki, Kami boleh menghapuskan penglihatan mereka dan menyebabkan mereka (lintang-pukang) berlumbalumba menyeberangi Sirat. Bagaimana mungkin mereka melihat?

 وََلوْ نَشَاء َلمَسَخْنَاهُمْ عََلى مَكَانَتِهِمْ َفمَا اسْتَ َ طاعُوا مُضِ 
يا وََلا يَرْجِعُو َ ن

67. Dan jika Kami kehendaki Kami boleh ubahkan mereka menjadi kaku dan terpaku di tempat mereka dan kerana itu mereka tidak dapat mara ke depan dan pulang ke belakang.

( وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ َأَفَلا يَعْقُِلو َ ن ( 68
68. Dan siapa yang Kami panjangkan umurnya, Kami akan kembalikannya semula kepada keadaannya di zaman kecil. Apakah tidak mereka berfikir?

(Latar belakang dan pokok pembicaraan) Setelah memperkatakan di dalam pelajaran pertama tentang orangorang Musyrikin yang menentang dan mendustakan da’wah Islam dan tentang kisah teladan yang dikemukakan kepada mereka, iaitu kisah penduduk sebuah negeri yang mendustakan rasul-rasul mereka dan nasib kesudahan mereka yang telah dibinasakan Allah,

( َفإَِذا هُمْ خَامِدُو َ ن ( 29
29. “Maka seluruh mereka mati sunyi sepi”

maka di dalam pelajaran ini al-Qur’an mulai memperkatakan secara umum mengenai sikap para pendusta dalam setiap agama yang benar. Ia menayangkan gambaran manusia-manusia sesat di sepanjang abad. Ia melahirkan keluhan kecewa terhadap orang-orang yang tidak mahu  mengambil pengajaran dari umat-umat yang telah binasa sebelum mereka, sedangkan umat ini tidak akan pulang melainkan pada hari Qiamat:

( وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُو َ ن ( 32
32. “Dan setiap orang dari mereka pasti akan dihadirkan di hadapan Kami.”
Kemudian ia mulai membentangkan bukti-bukti kekuasaan Allah pada kejadian-kejadian alam buana yang sentiasa disaksikan oleh mereka dengan hati yang cuai dan lalai. Bukti-bukti kekuasaan Allah itu terdapat pada kejadian diri mereka sendiri, pada kejadian-kejadian di sekeliling mereka dan di dalam sejarah mereka yang lama, namun demikian mereka tidak merasa  apa-apa dan apabila diberi peringatan mereka tidak mengambil peringatan.

( وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا َ كانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ( 46
46. “Dan tiada suatu ayat dari ayat-ayat Allah yang sampai kepada mereka melainkan mereka terus berpaling darinya.”
Mereka pinta disegerakan azab kerana tidak percaya:

( وَيَقُوُلو َ ن مَتَى هَ َ ذا اْلوَعْدُ إِن ُ كنتُمْ صَادِقِينَ ( 48
48. “Dan mereka bertanya: Bilakah Qiamat yang-dijanjikan jika kamu bercakap benar?”
Sesuai dengan permintaan mereka supaya disegerakan azab itu, al-Quran menayangkan satu pemandangan yang panjang dari pemandanganpemandangan hari Qiamat, di mana mereka melihat dengan jelas nasib kesudahan mereka yang malang yang dipinta mereka supaya disegerakannya itu seolah-olah kelihatan terpampang di hadapan mata mereka.

(Pentafsiran ayat-ayat 30 - 32)

( يَا حَسْرًَة عََلى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ َ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ( 30
30. “Alangkah besarnya penyesalan yang menimpa hamba-hambaKu yang menentang rasul. Tiada seorang rasul yang datang kepada mereka melainkan mereka ejekkannya.”

( َأَلمْ يَرَوْا َ كمْ َأهَْل ْ كنَا َقبَْلهُم مِّنْ اْلُقرُونِ َأنَّهُمْ إَِليْهِمْ َ لا يَرْجِعُو َ ن ( 31
31. ‘Tidakkah mereka mengetahui beberapa banyak umat sebelum mereka yang telah Kami binasakannya dan mereka tidak lagi pulang kepada mereka (di dunia)?”

( وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُو َ ن ( 32
32. “Dan setiap orang dari mereka pasti akan dihadirkan di hadapan Kami”

Penyesalan ialah perasaan hati terhadap sesuatu perkara yang didukacitakan yang membuat seseorang itu tidak dapat berbuat apa-apa selain dari merasa kesal dan sedih. Allah S.W.T. tidak merasa sesal dan kecewa terhadap hamba-hamba-Nya, tetapi Dia hanya menjelaskan bahawa tindak-tanduk mereka wajar dikesalkan oleh setiap orang kerana perbuatan mereka amat malang dan amat didukacitakan. Ia akan membawa kepada akibat yang amat buruk dan bala yang amat besar. Alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba Allah yang diberi peluang untuk menyelamatkan diri, tetapi mereka tidak mempedulikannya.
Mereka melihat di hadapan mereka akibat kebinasaan yang telah menimpa umat-umat sebelum mereka, tetapi mereka tidak mengambil pengajaran dan manfa’at darinya. Allah S.W.T. membuka kepada mereka pintu-pintu rahmat- Nya dengan mengirimkan rasul-rasul dari satu masa ke satu masa, tetapi mereka menjauhkan diri dari pintu-pintu rahmat itu dan berkelakuan biadab terhadap Allah.

( يَا حَسْرًَة عََلى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ َ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ( 30
30. “Tiada seorang rasul yang datang kepada mereka melainkan mereka ejekkannya.”

( َأَلمْ يَرَوْا َ كمْ َأهَْل ْ كنَا َقبَْلهُم مِّنْ اْلُقرُونِ َأنَّهُمْ إَِليْهِمْ َ لا يَرْجِعُو َ ن ( 31
31. “Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah Kami binasakannya dan mereka tidak lagi pulang kepada mereka.”

( وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُو َ ن ( 32
32. “Dan setiap orang dari mereka pasti akan dihadirkan di hadapan Kami”
Kebinasaan umat-umat yang dahulu kala yang pergi tidak pulang di sepanjang tahun dan abad itu sepatutnya menjadi pengajaran kepada orang yang berfikir dengan insaf, tetapi mereka yang malang itu tidak berfikir dengan insaf. Mereka akan menerima nasib yang sama. Manakah keadaan yang lebih dikesalkan dari keadaan mereka yang seperti ini?
Seekor binatang memperlihatkan rasa gentarnya apabila melihat saudaranya binasa di hadapannya dan ia akan cuba menghindarkan dirinya sedapat mungkin dari menerima nasib yang sama, tetapi mengapa manusia sanggup melihat manusia-manusia yang lain binasa seorang demi seorang kemudian dia terus meluru ke jalan yang sama? Perasaan angkuh itulah yang memperdayakannya dari melihat akibat yang buruk yang telah banyak menimpa orang lain itu. Kebinasaan umat-umat yang dahulu yang berlaku di sepanjang jalan adalah dapat dilihat semua orang, tetapi mereka seolah-olah buta tidak dapat melihatnya. Dan andainya orang-orang yang binasa itu pergi tidak pulang-pulang kepada generasi-generasi pengganti mereka, maka ini bukanlah bererti mereka ditinggalkan begitu sahaja atau terlepas dari hisab Allah.

Surah Yassin Ayat 20 - 32 Lengkap Terjemahan dan Tafsirnya Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ilmusaudara.com

0 comments:

Post a Comment