BLOG TENTANG : PENGERTIAN, MANFAAT, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA CARA, PETUNJUK DAN DO'A-DO'A

Contoh Do'a Pembukaan Diklat


DOA PEMBUKAANASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
MARILAH SEJENAK KITA BERSAMA-SAMA, MEMUSATKAN PIKIRAN DAN PERASAAN, SERAYA MENGAMINKAN DO’A YANG AKAN DIBACAKAN, DAN DO’A INI SAYA PIMPIN MENURUT AGAMA ISLAM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.
ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN, WASSALATU WASSALAMU ALA ASYRAFIL, AMBIYAAI WALMURSALIN, WA’ALA ALIHI WASAHBIHI AJ’MAIN.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, PADA SAAT INI KAMI BERKUMPUL DITEMPAT INI GUNA MENGIKUTI ACARA PEMBUKAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT ... ANGKATAN ... TAHUN ....

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, DENGAN BERKAT DAN KEBESARAN SERTA KEAGUNGANMU, LIMPAHKANLAH KESABARAN DAN KEJAYAAN DALAM MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA KAMI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, PERKENANKANLAH KAMI ATAS PETUNJUKMU UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS YANG DIEMBAN GUNA MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.YA ALLAH YA TUHAN KAMI, TELAH NYATA KEBENARAN PETUNJUKMU, MAKA BIMBINGLAH KAMI AGAR DAPAT MELALUI JALAN KEBENARAN, BERILAH KEKUATAN DAN KEIMANAN AGAR DAPAT MENGHINDARI PERBUATAN DOSA DENGAN PENUH KESADARAN DAN KEINSYAFAN.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, PERKENANKANLAH DOA KAMI UNTUK MENDAPATKAN CURAHAN RAHMAT SERTA AMPUNAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PEMBANGUNAN. HINDARKANLAH KAMI DARI MALAPETAKA DAN BENCANA SERTA MUDAHKANLAH KAMI DARI SEGALA URUSAN KAMI UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT.

RABBANA ATINA FIDDUN YA HASANAH WAFIL AKHIRATI HASANAH, WAQINA AZABAN NAAR.

SUBHANA RABBIKA RABBIL IZZATI AMMA YASIFUUN, WASSALAMUN ALAL MURSALIN, WAL HAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN.

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.Contoh Do'a Pembukaan Diklat Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ilmusaudara.com

0 comments:

Post a Comment